Adakozó ellentéte

filléreskedő, fukar, fösvény, garasoskodó, irigy, kapzsi, krajcároskodó, olcsójános, pénzsóvár, skót, smucig, sóher, szűkmarkú, zsugori

csak magára gondoló, egocentrikus, egoista, énközpontú, mással nem törődő, önző