Bevezető ellentéte

epilógus, utolsó szó, utószó, végszó, zárszó