Civakodás ellentéte

egyetértés, egyezés, egyezség, egyöntetű vélemény, konszenzus, megállapodás, megegyezés