Demokrácia ellentéte

abszolutizmus, autokrácia, diktatúra, egyeduralom, totalitarizmus, önkényuralom

elnyomás, zsarnokság