Elutasít ellentéte

áldását adja rá, átenged, átereszt, beleegyezik, belemegy, hozzájárul, igent mond rá, jóváhagy, megenged, rááll, rábólint, ratifikál, szentesít

engedélyez, lehetővé tesz

folyamodik, fordul, igényel, igényt támaszt, kér, kérelmez

beenged, befogad, menedéket nyújt

engedélyez, legalizál, törvényesít, törvényessé tesz

elfogad, belenyugszik