Engedékeny ellentéte

akaratos, csökönyös, dacos, ellenálló, ellenkező, hajlíthatatlan, hajthatatlan, jusztis, keményfejű, kitartó, konok, maga útját járja, makacs, makrancos, megingathatatlan, nyakas, rámenős, saját feje után megy, saját orra után megy, tántoríthatatlan, vasakaratú, önfejű, öntörvényű

drákói, erélyes, határozott, katonás, kemény, szigorú