Ép ellentéte

csorba, repedt, törött

csak a rozsda tartja össze, düledező, lerobbant, omladozó, omlatag, roskatag, rozoga, rozzant, viharvert, ütöttkopott

fogyatékkal élő, fogyatékos, hikomat, mozgásképtelen, mozgáskorlátozott, mozgássérült, munkaképtelen, nyomorék, rokkant, testi hibás

hibás, selejtes, sérült

csonka, foghíjas, hézagos, hiányos