Félelem ellentéte

bátorság, hősiesség, kurázsi, merészség, mersz, vakmerőség