Feloszlat ellentéte

alapít, kezdeményez, kreál, létesít, letéteményez, létrehoz, megalapoz