Gonosz ellentéte

barátságos, emberséges, gáláns, humánus, jóakaratú, jófej, jóindulatú, jólelkű, jóságos, jószívű, kegyes, nemes, nyájas, szeretetteljes, szívélyes, önzetlen

szakrális, szent, szentséges

angyal, Isten követe, küldött, védszellem