Háborúskodó ellentéte

békepárti, békés, kibékülő, megbékélő