Kap ellentéte

ad, biztosít, juttat, kínál, nyújt, szolgáltat

esdekel, esedezik, fohászkodik, imádkozik, kér, kérlel, könyörög

fej, kér, kéreget, koldul, kuncsorog, kunyerál, kunyizik, lejmol, pumpol, tarhál

kér, könyörög, követel

folyamodik, fordul, igényel, igényt támaszt, kér, kérelmez

ad, közvetít, sugároz

juttat, küld, utal

adakozik, adományoz, ajándékoz, jótékonykodik, osztogat