Materiális ellentéte

értelmi, észbeli, gondolati, intellektuális, mentális, pszichikus, szellemi

lelki, pszichés, pszichikai, spirituális, szellemi

spirituális, természetfeletti, természtfölötti, transzcendens, transzcendentális

anyagtalan, testetlen