Nebuló ellentéte

mentor, oktató, pedagógus, szakértő, szaktekintély, tanár, tanító