Néma ellentéte

beszédes, bőbeszédű, fecsegő, közlékeny, locsifecsi, locsogó, szószátyár

fülsiketítő, hangos, harsány, lármás, zajos

beszédképes