Összeszed ellentéte

eldob, elhajigál, elhajít, elszór, szanaszét szór