Ritkán ellentéte

állandóan, egyfolytában, folyton, folyvást, lankadatlanul, mindegyre, minden alkalommal, minden esetben, minden időben, mindenkor, mindig, szakadatlanul, szüntelenül, váltig, örökösen

gyakorta, gyakran, lépten-nyomon, minduntalan, nyakló nélkül, nyakra főre, rendszeresen, sok esetben, sokszor, sűrűn, unos-untalan