Rugalmas ellentéte

akaratos, csökönyös, dacos, ellenálló, ellenkező, hajlíthatatlan, hajthatatlan, jusztis, keményfejű, kitartó, konok, maga útját járja, makacs, makrancos, megingathatatlan, nyakas, rámenős, saját feje után megy, saját orra után megy, tántoríthatatlan, vasakaratú, önfejű, öntörvényű

állhatatos, elkötelezett, elszánt, eltökélt, elvakult, fanatikus, hajthatatlan, határozott, megszállott, rendíthetetlen, rendületlen, rettenthetetlen, szívós, tántoríthatatlan, vakbuzgó

begyöpösödött, hagyományokhoz ragaszkodó, hagyományőrző, haladásellenes, konzervatív, maradi, megcsontosodott

merev, rugalmatlan

határozott, rendíthetetlen, hajthatatlan, fanatikus