Szerény ellentéte

beképzelt, elbizakodott, felvágós, fenn hordja az orrát, fennhéjazó, fölényes, gizda, hetyke, hiú, hivalkodó, játssza az eszét, kevély, kivagyi, lekezelő, lekicsinylő, nagyképű, pöffeszkedő, rátarti, sokat képzel magáról, önelégült, önhitt, önimádó, öntelt

bazinagy, gigantikus, gigászi, grandiózus, hatalmas, hegynyi, jókora, kolosszális, méretes, monumentális, nagy, óriási, robusztus

álszerény

gazdag

igényes, nagyigényű