Szerény ellentéte

beképzelt, elbizakodott, felvágós, fenn hordja az orrát, fennhéjazó, fölényes, gizda, hetyke, hiú, hivalkodó, játssza az eszét, kevély, kivagyi, lekezelő, lekicsinylő, nagyképű, pöffeszkedő, rátarti, sokat képzel magáról, önelégült, önhitt, önimádó, öntelt

extravagáns, feltűnést keltő, feltűnő, figyelemfelkeltő, harsány, hivalkodó, kimagasló, kirívó, kiugró, rikító, szembeszökő, szembetűnő, szembeötlő, szemet szúró, veszélyes

bazinagy, gigantikus, gigászi, grandiózus, hatalmas, hegynyi, jókora, kolosszális, méretes, monumentális, nagy, óriási, robusztus

álszerény