Szerénység ellentéte

beképzeltség, fölényesség

álszerénység

nagyravágyás