Tudás ellentéte

feltevés, gyanítás, hipotézis, sejtés

bizonytalanság, hitetlenség, kételkedés, kétely, kétkedés, kétség, szkepszis

dogma, hit, meggyőződés, vallás

előérzet, érzés, gyanú, megérzés, sejtelem, sejtés

babona, hiedelem, hit