Ül ellentéte

ácsorog, áll, álldogál, dekkol, malmozik, meg se moccan, nem halad, nyugalomban van, nyugszik, rohad, rostokol, szobrozik, vár, várakozik, vesztegel

fészkelődik, forgolódik, izeg-mozog, mocorog, mozgolódik, mozog, nyüzsög

döglik, fekszik, hever, nyugszik, terpeszkedik