Vad ellentéte

barátságos, emberséges, gáláns, humánus, jóakaratú, jófej, jóindulatú, jólelkű, jóságos, jószívű, kegyes, nemes, nyájas, szeretetteljes, szívélyes, önzetlen

engedelmes, jólnevelt, kezelhető, kezes, szabálykövető, szófogadó

ártalmatlan, galamblelkű, higgadt, jámbor, szelíd

domesztikált, háziasított, idomított, szelidített