Vidám ellentéte

bánatos, boldogtalan, bús, búskomor, búvalbélelt, csüggedt, depressziós, elkenődött, elszontyolodott, feladta a reményt, gondterhes, kedveszegett, kedvetlen, komor, lehangolt, lelombozott, letargiás, levert, maga alatt van, mélabús, melankólikus, nyomott, rezignált, rosszkedvű, siralmas, szomorkás, szomorkodó, szomorú, örömtelen

durcás, ingerült, mogorva, morcos, morózus, zsörtölődő

fekete, koromfekete, koromsötét, sötét

tragikus, szomorú