Virágzás ellentéte

aggkor, élemedett kor, hajlott kor, vénség, öregkor, öregség

hanyatlás, recesszió, visszaesés, visszafejlődés

hervadás