Visszafogott ellentéte

beszédes, bőbeszédű, fecsegő, közlékeny, locsifecsi, locsogó, szószátyár

extrém, szélsőséges

fülsiketítő, hangos, harsány, lármás, zajos

féktelen, feltartózhatatlan, megállíthatatlan, nincs önuralma, zabolátlan

forrófejű, heves, heves vérmérsékletű, hirtelen haragú, impulzív, indulatos, ingerlékeny, lobbanékony, robbanékony, szangvinikus, szilaj, vehemens, vérmes