Vitézség ellentéte

félénkség, bátortalanság, gyávaság